Ekoprojektowanie etykiet – Etykiety ECOdesign.
Część III

Jakie elementy wchodzą w skład ekoprojektowania etykiet?

Aby zaprojektować rzeczywiście ekologiczną etykietę należy przede wszystkim przeanalizować cały cykl życia produktu lub inaczej LCA (Life Cycle Assessement) – zabieg ten pozwoli zdefiniować jak można ograniczyć negatywny wpływ opakowań z etykietą na poszczególnych etapach życia produktu od pozyskania materiału do utylizacji opakowania.

Analizując dostępne na rynku rozwiązania w zakresie materiałów samoprzylepnych oraz publikowane w różnych źródłach zalecenie odnośnie ekoprojektowania opakowań stworzyliśmy zestaw zasad ekoprojektowania dedykowany dla etykiet samoprzylepnych.

Poniższe strategie dotyczą ogólnego podejścia bez podziału na rodzaje opakowań, którego dokonujemy wraz z klientami analizując konkretne przypadki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżniła 4 główne strategie ekoprojektowania:

  1. Projektowanie dla zrównoważonego pozyskiwania materiałów
  2. Projektowanie dla efektywnej produkcji i dystrybucji opakowań
  3. Projektowanie dla bezpiecznego i najdłuższego wykorzystania opakowania
  4. Projektowanie dla zbiórki i odzysku materiałów

Stworzone przez nas ogólne zasady dopasowaliśmy więc do powyższych strategii.

1. Projektowanie dla zrównoważonego pozyskiwania materiałów
W przypadku etykiet samoprzylepnych będzie tutaj chodziło głównie o:

– Maksymalizowanie stosowania surowców pochodzących z recyklingu.

– Stosowanie surowców odnawialnych pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

 

2. Projektowanie dla efektywnej produkcji i dystrybucji opakowań
Dla etykiet będzie to:
– Dążenie do jak najmniejszej wagi etykiet, by minimalizować zwiększanie wagi opakowania oraz generować mniejsze zapotrzebowanie na surowce i mniejszą emisję w transporcie.

– Stosowanie bardziej ekologicznych materiałów aby odpad produkcyjny miał mniejszy negatywny wpływ na środowisko.

– Minimalizowanie odpadu produkcyjnego oraz energii potrzebnej do wytworzenia etykiet poprzez odpowiednie projektowanie wzorów graficznych.

– Dobór materiałów do produkcji etykiet z uwzględnieniem akceptowanych połączeń materiałowych oraz dostępnych technologii recyklingu.

3. Projektowanie dla bezpiecznego i najdłuższego wykorzystania opakowania
W przypadku etykiet samoprzylepnych:

– Stosowanie etykiet usuwalnych dla opakowań wielokrotnego użytku.

– Unikanie stosowania etykiet o toksycznym składzie surowca lub kleju poprzez zastępowanie materiałów zawierających PCV oraz klejów rozpuszczalnikowych.

4. Projektowanie dla zbiórki i odzysku materiałów
– Odpowiednie dobranie etykiety do opakowania, tak żeby recykling możliwy był bez konieczności usunięcia etykiety.

– Jeśli usunięcie etykiety jest konieczne powinno wymagać jak najmniejszych nakładów energii.

– Komunikacja konsumentom jak należy zutylizować opakowanie wraz z etykietą.