Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowych etykiet z nadrukiem alfabetu Braille’a oraz znaków ostrzegawczych dla osób niewidomych.

FLEXON S.C. Michał Pabiasz Monika Pabiasz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowych etykiet z nadrukiem alfabetu Braille’a oraz znaków ostrzegawczych dla osób niewidomych.”

Nr projektu: POIR.02.03.05-24-0022/21

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2021 r. – 13.12.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 334 857.50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 526 462,50 PLN

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych produktów-etykiet z wypukłym trójkątem ostrzegawczym według normy PN-EN ISO 11683 i etykiet informacyjnych zawierające pojedyncze znaki w Braille’u, odpowiadając tym samym na specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niewidomych. Powstaną na bazie projektu wzorniczego opracowanego w wyniku profesjonalnego procesu projektowego.

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie nowego projektu wzorniczego, znoszącego bariery w określonym środowisku i ułatwiający funkcjonowanie osobom z dysfunkcjami.

Rezultaty projektu odpowiadają na zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, a funkcjonalności nowego produktu odpowiedzą na problemy osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Autorskie projekty wzornicze wpisują się w plany rozwoju przedsiębiorstwa pozwalając na rozszerzenie rynków zbytu, dotarcie do nowych grup klientów oraz wpływając na zwiększenie przychodów i wzrostu konkurencyjności oferty firmy FLEXON S.C. Michał Pabiasz Monika Pabiasz.

Galeria

Po więcej informacji kliknij poniżej

Potrzebujesz wyceny lub pomocy?

Skorzystaj z formularza lub napisz do nas na adres: biuro@drukarniaflexon.pl

Jeśli potrzebujesz wycenę napisz do nas w treści wiadomości:
Jaka ilość cię interesuje?
Przeznaczenie docelowe?
Wymiar etykiety?
Czy aplikujesz etykiety ręcznie czy mechanicznie?

Formularz kontaktowy

Numer bez spacji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Flexon - Drukarnia etykiet samoprzylepnych z siedzibą przy ul. ul. Wiejska 48, 42-700 Jawornica. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana wniosku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.