Ekoprojektowanie etykiet – Etykiety ECOdesign
Część I

Ekoprojektowanie? O co właściwie chodzi?

Świat nieustannie się rozwija. Przybywa ludzi a wraz z nimi potrzeb i produktów do ich zaspokajania. Ten nieustanny rozwój napędza gospodarkę i pobudza konsumpcję. Niestety wraz z konsumowanymi produktami przybywa odpadów z opakowań, w których są dostarczane. Już jakiś czas temu zdaliśmy sobie sprawę, że aby przyszłe pokolenia mogły również korzystać z zasobów naszej planty musimy nasz rozwój prowadzić w bardziej zrównoważony sposób. Zrównoważony czyli optymalnie taki, w którym surowce krążą w obiegu zamkniętym, jak w przyrodzie.

W naturze nie ma czegoś takiego jak odpad. To co jest odpadem dla jednego dla drugiego jest zasobem. Kluczem do stworzenia gospodarki cyrkularnej jest recykling.

W chwili obecnej, niestety nasza gospodarka działa głównie w sposób liniowy

Wydobycie – Produkcja – Konsumpcja

czego efektem końcowym są odpady składowane na wysypiskach.

Opakowania produktów mają swój ogromny udział w produkcji odpadów. Niestety nadal pozostaje bardzo wiele do zrobienia w zakresie ich odzysku. Choć wiele opakowań mogłoby zostać poddane przetworzeniu na recyklaty, często są zanieczyszczone źle dobraną etykietą.

Ekoprojektowanie coraz mocniej jest widoczne w opakowaniach, naszym zdaniem jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie ekoprojektowania etykiet, które bardzo często stanowią element opakowania i niestety również często przesądzają o jego przydatności do recyklingu.

Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu etykiety, biorąc pod uwagę cały cykl życia danego produktu, minimalizujemy negatywny wpływ całego opakowania na środowisko. Bez tego zabiegu, będziemy wprowadzać na rynek opakowania nie nadające się do odzysku. Wszystko zaczyna się od odpowiedniego projektu zarówno w ujęciu materiałowym jak i odnośnie nadruku i ewentualnych uszlachetnień. Decyzje podjęte na etapie projektu, mają ogromny wpływ na to, gdzie finalnie trafi opakowanie: jako nowy produkt, do spalarni czy na wysypisko.

Podsumowując, w eko-projektowaniu etykiet chodzi o takie zabiegi projektowe, dzięki którym, całe opakowanie będzie miało jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.