Jak poprawnie przygotować plik do druku?

Zapoznaj się z naszymi podstawowymi poradami DTP

Spady

Spady drukarskie (ang. bleeds), to termin techniczny używany w branży drukarskiej do opisania obszaru, który wykracza poza wymiary strony. W praktyce, spady drukarskie to dodatkowy obszar na grafice do wydruku, który jest następnie obcinany. Ten obszar zapewnia, że kolor tła jest drukowany aż do krawędzi strony.

Ważne

Dodatkowy obszar projektu powinien być większy o 2 mm z każdej strony np. jeśli etykieta ma wymiar 100x100mm to projekt powinien być przygotowany pod wymiar 104x104mm

Bezpieczny margines

Na etapie tworzenia projektu należy zwrócić uwagę aby żadne istotne elementy projektu nie znalazły się zbyt blisko krawędzi cięcia. Jeśli jakiś element ma być styczny z krawędzią cięcia, powinien zostać „wyciągnięty” na obszar spadu. Bezpieczny margines gwarantuje trzymanie właściwego formatu pracy, oraz wpływa na estetykę produktu.

Ważne

Tworząc projekt, obszar marginesu można uznać za „martwą strefę”. Należy unikać umieszczania tekstów czy logotypów bliżej niż 2 mm od krawędzi formatu netto.

Kolorystyka

RGB / CMYK– te dwa modele służą konkretnym celom i mają fundamentalne różnice do zrozumienia. Najważniejszą różnicą w tych trybach kolorów jest to, że RGB służy do wyświetlania na ekranach elektronicznych, podczas gdy CMYK służy do drukowania.

Wydruk z trybu RGB może okazać się nienasycony i bez kontrastu, a kolory nie zostaną prawidłowo odwzorowane.

Ważne

Do druku korzystamy zawsze z trybu kolorystycznego CMYK

Osadzenie grafik

Przed wysłaniem pracy do drukarni należy się upewnić czy wszystkie bitmapy zostały osadzone w projekcie.

Jeśli pracownicy w drukarni wyłapią błąd to zostaniemy poproszeni o poprawnie pliku w innym wypadku możemy otrzymać wybrakowany wydruk.

Ważne

Przed zapisaniem projektu do druku upewnij się czy wszystkie bitmapy są osadzone.

Rozdzielczość

DPI jest to wartość liczbowa, mówiąca o zagęszczeniu pikseli. Informuje, ile punktów w wydrukowanym obrazie przypada na jeden cal (2,54 cm). Przykładowo, 300 DPI oznacza, że na długość jednego cala, przypada 300 punktów. Przy takiej wartości, można mówić, że mamy do czynienia z jakością fotograficzną.

Ważne

Grafiki rastrowe powinny być zapisane w rozdzielczości 300 DPI

Fonty #czcionki

Aby uniknąć problemów, wystarczy dokonać drobnych poprawek. Otóż w programie graficznym możemy dokonać zamiany tekstu na krzywe. Wówczas tekst zmienia się w matematyczny zapis ułożenia krzywych i mamy wtedy pewność, że na każdym komputerze nasz projekt będzie wyglądał tak samo a co najważniejsze również po wydrukowaniu.

Fonty nie zamienione na krzywe mogą zostać zastąpione innym rodzajem fontu, co przełoży się na szereg problemów z wyglądem oraz składem tekstu.

 

Ważne

Fonty powinny być zawsze zamienione na krzywe (Illustrator ctrl+shift+o)

Rozmiar Fontu dla etykiet

Wymagania dotyczące rozmiaru fontu.

Nowe przepisy mają zagwarantować, że etykiety staną się bardziej czytelne, co ma ułatwić konsumentom odnalezienie potrzebnych informacji o produkcie żywnościowym podczas robienia zakupów. Dlatego też określono minimalną wysokość czcionki, jaką mają być podawane na etykiecie informacje obowiązkowe, tj. wyznaczono „wysokość x” równą co najmniej 1,2 mm. Przy czym, w przypadku opakowań, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 80 cm2 – minimalna „wysokość x” może wynosić co najmniej 0,9 mm. Ważne jest również, iż informacje obowiązkowe na temat żywności muszą być nieusuwalne, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane innymi nadrukami i ilustracjami.

Ważne

Minimalna wysokość fontu dla małej litery wynosi 1,2 mm oraz 0,9 mm tylko wtedy gdy największa powierzchnia opakowania jest mniejsza niż 80 cm2.

Kolor czarny

Problem z czarnym niewielkim tekstem, składający się z wszystkich czterech składowych CMYK-a, przytrafia się najczęściej początkującym grafikom. Pojawia się on wtedy, gdy mając już gotowy projekt w kolorystyce RGB, zrobimy konwersację do CMYK eksportując plik do PDF-a. Otrzymamy wówczas przypadkowo czarny tekst złożony z czterech kolorów. To błąd, który powoduje, że w druku czarne litery, kody QR oraz kody kresowe mogą wyglądać mniej lub bardziej rozmazane, nieostre.

Ważne

Czarne elementy graficzne taki jak tekst, kody QR oraz kody kreskowe należy zapisać jako kolor 100%K (czarny)

Pasery / Linia cięcia

Większość drukarni korzysta z własnych paserów i nie są one dodawane do pojedynczych etykiet tylko np. dla całego arkusza lub raportu powtórzenia dlatego dodawanie ich jest bezcelowe a dział dtp musi je usuwać ręcznie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest dodanie lini cięcia na osobnej warstwie w jakimś jaskrawym kolorze np.100% Magenta.

Uszlachetnienie

Uszlachetnienia takie jak lakier UV, lakier 3D, hotstamping, coldstamping czy tłocznie możemy nanieść w projekcie na dwa sposoby:

1. Sposób pierwszy to dodanie osobnej warstwy z grafią wektorową która będzie wskazywać które elementy mają być uszlachetnione, warstwę możemy opisać np. lakier UV a elementy oznaczyć jednolitym kolorem np. 100% Cyan

 

2. Sposób drugi to dodanie osobnej strony z grafią wektorową która będzie wskazywać które elementy mają być uszlachetnione, warstwę możemy opisać np. lakier UV a elementy oznaczyć jednolitym kolorem np. 100% Cyan

Grubość lini

 

Minimalna grubość lini do złocenia wynosi 0,15 mm a minimalny odstęp między elementami złoconymi wynosi 0,35 mm.

Elementy cieńsze mogą zostać nie wyzłocone poprawnie a nie odpowiedni odstęp spowoduje efekt zalanego złocenia.

 

Formaty plików

Zalecanym formatem pliku do druku jest PDF, EPS oraz AI wygenerowany przy użyciu programu do grafiki komputerowej.

UWAGA! pliki programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do profesjonalnego druku i mogą jedynie pełnić funkcję wzoru do wykonania projektu.